Κουνάδης: Πρώιμες νεοελληνικές εκδόσεις του 16ου αιώνα

O Κουνάδης είναι μια δοκιμή για το πως θα λειτουργούσε ένας διαδραστικός ηλεκτρονικός κατάλογος των πρώιμων νεοελληνικών εκδόσεων του 16ου αιώνα, των εκδόσεων δηλαδή που προορίζονταν για ελληνόφωνους αναγνώστες.

Για να εντοπίσετε μια έκδοση που σας ενδιαφέρει:

  • χρησιμοποιήστε το πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος κάθε σελίδας
  • χρησιμοποιήστε τον χρονολογικό ή τον αλφαβητικό κατάλογο
  • επιλέξτε έναν από τους θεματικούς όρους στο δεξί μέρος κάθε σελίδας